Phiên bản Trợ giúp  
 
Banner
 
Viettel Logo
 
  Bản quyền © 2004 Sun Microsystems, Inc.
 

Khuyến cáo người sử dụng

  Để sử dụng được Web-mail của Viettel trên Windows Internet Explorer, người dùng cần đặt Security Setting ở mức Medium hoặc Medium-High. Các bước cụ thể như sau:
  • Chọn Tools -> Internet Options -> Security.
  • Kéo thanh trượt đặt ở mức : Medium hoặc Medium-High.
  • Sau đó chọn OK.
    Để sử dụng được các phần mềm Email Client (Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Blackberry, Iphone …) người dùng cần phải thiết lập giao thức bảo mật SMTPS và POP3S.
    Xin chân thành cảm ơn!
  •